Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

IR2 SUPERMETER® Vysoce výkonný dvoubarevný teploměr s optickým přenosem v infračerveném pásmu vybavený PID regulátorem teploty

iR2P a iR2C

IR2 SUPERMETER® Vysoce výkonný dvoubarevný teploměr s optickým přenosem v infračerveném pásmu vybavený PID regulátorem teploty | iR2P a iR2C

94,500Kč IR2C-1000-33-C24

3 roky záruka
  • Teplotní rozsah od 300°C do 3000°C (572 to 5432°F)
  • Vysoká kvalita
  • Volitelný Ethernet a RS232/485
  • PID regulace
Infrateploměry - bezkontaktní měření teploty - Zobrazit související produkty

Popis

Série iR2 predstavují v soucasné dobe nejmodernejší prístroje pro obtížné a na vysokou teplotu (300 °C – 3000 °C) nárocné aplikace. V zásade se tento prístroj hodí pro merení a rízení aplikací zahrnující kovy, sklo, polovodice apod. Prístroj iR2 je extrémne rychlý a presný s dobou odezvy 10 ms a presností 0.2 % z plného rozsahu. Navzdory tomu je vybaven mimorádne nárocnou technologií schopnou plnit vysoké požadavky a výkon. iR2 je neuveritelne komfortní a jednoduchý na konfiguraci. iR2 je navržen a vyroben v USA ve standardu nejvyšší kvality.

Dvoubarevné pomerové merení
Prístroj iR2 merí teplotu s využitím postupu 2-barevného pomerového merení, ve kterém se teplota pocítá z pomeru dvou ruzných frekvencí infracerveného zárení, na rozdíl od standardních infracervených teplomeru, které merí absolutní množství energie infracerveného zárení. Postup 2-barevného pomerového merení je hlavní podstatou presných hodnot merení v rade bežných aplikací: Je-li krátkodobý cíl zatemnen kourem anebo párou, je-li krátkodobý cíl zamerován pres okno anebo záclonu, která snižuje množství energie, anebo je-li intenzita vyzarování krátkodobého cíle neznámá anebo se v case mení. Rozdíl je v tom, že u bežných infracervených teplomeru se urcuje prumerná teplota pro vše nacházející se v zorném poli. iR2 nevyžaduje, aby krátkodobý cíl kompletne zaujímal zorné pole cocek, dokud je teplota krátkodobého cíle vyšší než pozadí nebo materiál v popredí. Tato schopnost umožnuje, aby byly cocky prístroje iR2 instalovány dále od cíle, vne okna anebo záclony. Stejne tak iR2 presneji merí teploty malých a pohybujících se krátkodobých cílu. iR2 je možné prepnout do postupu 1-barevného merení, dle vašich požadavku.

Provedení
iR2
je dostupný ve dvou praktických baleních: Model iR2C predstavuje robustní krytí z hliníkové slitiny (vcetne NEMA 4) a je možné jej pripevnit na jakýkoliv povrch. iR2C je napájen 20-36 Vdc anebo 24 Vac. Model iR2P predstavuje sadu montáže celního panelu 1/8 DIN s celním rámem okenního skla NEMA 4 pro montáž do skríne anebo do stojanu vcetne dalšího vybavení. Prístroj je napájen napetím 90-240 Vac.

UNIKÁTNÍ ZABUDOVANÝ LASEROVÝ ZAMEROVAC
iR2
disponuje zabudovaným laserovým zamerovacem, který umožnuje obsluze precizní zamerení mereného objektu

                   

PID regulátor
iR2
je mnohem více, než typický infracervený snímac. Jedná se o kompletní automaticky nastavitelný teplotní regulátor PID v jednoduchém kompaktním pouzdre (duležité, ojedinelá vlastnost). iR2 obsahuje dokonale programovatelný analogový výstup, který muže být programován v rozsahu 0-10 Vdc nebo 0-20 mA. Analogový výstup je volitelný. Bud funguje jako rídící výstup anebo pro kalibrovaný opetný prenos teploty. Prístroj iR2 také nabízí výber dvou relé pro rízení a signalizaci. Vlastnosti rídících funkcí plne podporují schopnosti jednoduchého stavu zap-vyp a regulátoru PID. Namísto pripojení jednoduchého infracerveného snímace k oddelenému regulátoru teploty, použijte iR2, ten je schopen tento problém vyrešit snadno a elegantne.

Velký jasný displej
Prístroj iR2 je vybaven velkým jasným duálním LED displejem. Menší císlice zobrazují žádané hodnoty anebo hodnoty signalizace. Vetší císlice zobrazují merenou teplotu. Displej muže být nastaven tak, aby menil barvu mezi zelenou, žlutou a cervenou. Ke zmene barvy dojde v prípade dosažení žádané hodnoty anebo hodnoty signalizace. Takto je možné zaznamenat zmenu barvy displeje i z vetší vzdálenosti.

Vláknová optika
Prístroj iR2 je vybaven optickými cockami NEMA 4 a jím prizpusobeným optickým kabelem. S prístrojem iR2 je možné merit teplotu krátkodobého cíle, který by nebyl prímo viditelný tradicními merícími prístroji. Optický kabel a cocky poskytují tu výhodu, že prístrojová elektronika muže být opodál cílovému prostredí, v nemž by byla vystavena vyšším teplotám, kouri, prachu, páre nebo silnému elektromagnetickému zárení, které je generováno indukcním ohrevem. Príslušenství cocek a robustní kabel je možné vymenovat za provozu bez opetovné kalibrace prístroje (výjimecná vlastnost). Cocky je možné provozovat pri okolní teplote až 200 °C bez externího chlazení. Promenným zaostrením cocek je možné zaostrovat z jakékoliv vzdálenosti mezi 200 mm po více než 4 m. Pomer zorného pole 25:1 predstavuje ideální pomer pro vetšinu aplikací. Mužeme nabídnout širokou škálu kompatibilních, na urcité aplikace specifikovaných, príslušenství cocek a optických snímacu, které byly vyvinuty behem trí desetiletí zkušeností s aplikacemi pro merení teploty prostrednictvím infracerveného zárení.

Vestavený systém laserového zamerování
Prístroj iR2 má zabudovaný laser, pricemž uživateli presne ukazuje to, co cocky práve „vidí“ (jedinecná vlastnost). Laser osvetluje presnou plochu na krátkodobém cíli, prostrednictvím cocek, které tento vidí, a tímto umožnuje uživateli zaostrit na zvolený cíl s absolutní presností. Laser muže být zapnut za úcelem zaostrení cíle anebo vypnut. V tomto prípade se merení provádí použitím tlacítek na celním panelu. Merení je možné provádet také ze vzdálené lokality, prostrednictvím datové síte anebo sériové komunikace. Optický kabel a cocky nemusejí být odpojeny a pripojeny k samostatnému prístroji, aby poskytovaly konvencní svetlo pro zamerování.

Dostupné typy snímacu
L1 – Optický snímac (standardní)
L2 – Hrotový snímac keramický/kovový
L3 – Pro plastikárský prumysl
L4 – Pro injekcní vstrikováníPrístroj iR2 je schopen rídit proces jednoduchou regulací typu ZAP-VYP nebo automaticky ladeným PID regulátorem a vše, co je mezi nimi. Duální rídící výstupy mohou být konfigurovány na velké množství závislých rídících a signalizacních aplikací, jako je napr. ohrev/ohrev, ohrev/chlazení, ohrev/signalizace apod. Vlastnost dosažení žádané hodnoty, prostrednictvím rostoucí/klesající funkce, umožnuje uživateli definovat rychlost vzestupu k žádané hodnote, címž se minimalizuje tepelný náraz záteže behem pocátecní inicializace.

              iR2C aluminiové pouzdro                                iR2P 1/8 DIN montáž do panelu

                      

SPECIFIKACE:

Presnost:
0.2 % z rozsahu
Opakovatelnost: 0.2 % z rozsahu
Rozlišení teploty: 1 stupen

Rozsah teploty:
- R1 300 až 1300 °C (572 až 2372 °F)
- R2 600 až 1800 °C (1112 až 3272 °F)
- R3 1000 až 3000 °C (1832 až 5432 °F)
Doba odezvy: 10 ms (0 až 63 % z konecné hodnoty)
Spektrální odezva: 0.8 až 1.7 mikronu
Merení teploty pomocí IR: Volitelné mezi 1 a 2-barevnou metodou
Intenzita vyzarování: Nastavitelná strmost 0.1-1.0 (1-barevná), 0.85-1.15 (2-barevná)
Optické zorné pole: 25:1, možnost zaostrení z 200 mm na více než 4 m
Prumer optického paprsku: Nejmenší velikost bodu = 8 mm, minimální vzdálenost cocky je 200 mm.
Rozmery (soustava s optikou): Prumer 20 x 62 mm
Optický kabel: 1 m – dodán spolu s prístrojem, délka 2 m a 3 m je potom volitelná
Napájení: 90 až 240 Vac pro typ iR2P
Napájení: 20 až 36 Vdc nebo 24 Vac pro iR2C
Provozní teplota regulátoru: 0 až 50 °C
Provozní teplota soustavy s optikou: 0 až 200 °C bez nutnosti chlazení
Displej: 3-barevný duální displej (žlutá, cervená, zelená), programovatelný
Vnejší krytí: IP65, NEMA4 (jak soustava s optikou, tak celní panel)
Sériová komunikace: RS232 nebo RS485/422 – Ethernet a RS485/422
Regulátor: ZAP/VYP nebo PID regulátor s automatickým ladením
Výstupy: Dva rídící nebo signalizacní (poplachové) výstupy
Typ výstupu: Analogový (proud nebo napetí), releový, DC pulzní
Zamerování laserem: Zabudováno do regulátoru
Vlnová délka (barva): 650 nm (cervená)
Vzdálenost snímace od objektu: 20 cm až 4 m
Maximální výkon na výstupu laseru: 4.5 mW
Umístení štítku upozornujícího na prítomnost laserového zárení: Na krabici regulátoru a na povrchu optické hlavy.
Bezpecnostní trída: Trída 3A
Trída FDA: Vyhovuje 21 CFR - kapitole 1, podkapitola J
Spínac pro laser: Nastavuje se pres menu regulátoru
Indikátor laseru: Zobrazen na prístroji

Vestavený systém laserového zamerování

Prístroj iR2 má zabudovaný laser, pricemž uživateli presne ukazuje to, co cocky práve „vidí“ (jedinecná vlastnost). Laser osvetluje presnou plochu na krátkodobém cíli, prostrednictvím cocek, které tento vidí, a tímto umožnuje uživateli zaostrit na zvolený cíl s absolutní presností. Laser muže být zapnut za úcelem zaostrení cíle anebo vypnut. V tomto prípade se merení provádí použitím tlacítek na celním panelu. Merení je možné provádet také ze vzdálené lokality, prostrednictvím datové síte anebo sériové komunikace. Optický kabel a cocky nemusejí být odpojeny a pripojeny k samostatnému prístroji, aby poskytovaly konvencní svetlo pro zamerování.

Vzdálený prístup
Pri použití teplomeru/regulátoru iR2 napr. pro regulaci napr. topení muže technik monitorovat teplotu, menit nastavenou hodnotu žádané veliciny nebo alarmu, zapínat a vypínat topení nebo provádet ostatní modifikace z kteréhokoli místa lokální síte nebo v internetu. Domovská stránka serveru je snadno modifikovatelná pro snadné ovládání a zajištená heslem pro zamezení neoprávneného prístupu. K tomuto není potreba žádný zvláštní software na pocítaci technika, stací pouze bežný Webový prohlížec.

Email a Alarm
Teplomer/regulátor iR2 umí rovnež zasílat emailové zprávy o aktuálním nebo alrmovém stavu. Prevedením stavu technologie na internet, muže obsluha obdržet zprávu z iR2 pripojeného k internetu na pager nebo mobilní telefon. Výhodou je, že k tomu nemusí být použit žádný pocítac, iR2 je pripojen prímo na ethernet, ne pouze k sériovému portu pocítace, jako jsou pripojeny mnohá zarízení fungující na pricipu komunikace "master-slave".

iR2 je navíc vybaven komunikací RS-422, RS-485 a MODBUS spolecne s ethernetem. iR2 muže být bez príplatku objednán s komunikací RS-232 místo ethernetu. Verze s RS-232 obsahuje rovnež
RS-422, RS-485 ASCII a MODBUS. Všechny tyto sériové protokoly jsou obsaženy v jednom prístroji, volitelné z menu.

Internet
Prístroje iSerie, vcetne iR2 jsou zároven samostaným Web Serverem s možností pripojení k ethernetu. Každý tento prístroj má svou vlastní IP adresu a muže být jednoduše nazván jakýmkoli názvem, napr. "Heater1". Tato IP adresa je pridelelena Vaším internetovým providerem. Tím pádem je jakákoli požadovaná informace z tohoto serveru dostuzpná z kteréhokoli PC pripojeného k internetu.

Prístroje iSerie spolupracují vemi dobre s bežnými programy prumyslové automatizace, sberu dat, s rídícími programy nebo napr. s Microsoft Visual Basic a Excel. OMEGA dodává zdarma software, který umožnuje snadné a rychlé použití pro mnohé aplikace.

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)
Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
IR2C-1000-33-C24 Star
94,500Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-1000-33-C4EI Star
94,500Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , Ethernet se zabudovaným Web Serverem + Izolovaná RS-485/422/MODBUS
IR2C-1000-43-C24 Star
94,500Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře,2 pulzní 10 VDC výstupy, 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F) , Izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-300-33-C24 Star
110,250Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 SPDT Relé, 300 až 1300°C (572 až 2372°F), Izolovaná RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
IR2C-600-43-C4EI Star
94,500Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
regulátor v hliníkovém pouzdře, 2 pulzní výstupy 10 Vss, 600 až 1800°C (1112 až 3272°F), Ethernet se zabudovaným Web Serverem + Izolovaná RS-485/422/MODBUS
iR2-03 Star
5,370Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel (90 cm standard dodávaný s regulátorem)
iR2-06 Star
6,750Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel 1.8m
iR2-10 Star
9,600Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Optický kabel 3m
iR2-03Q Star
12,750Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel, křemen, 0.9m
iR2-06Q Star
21,450Kč
Dostupnost: 7 týdny
 
Optický kabel, křemen, 1.8m
iR2-10Q Star
29,400Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Optický kabel, křemen, 3.0m
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)

Tvorba čísla modelu

Sestavte si vlastní číslo modelu níže
Popis voleb:


(1) Provedení vybrat z:
C pro hliníkové pouzdro
P pro panelové provedení 1/8 DIN

(2) Rozsah vybrat z:
300 pro 300 až 1300°C (572 až 2372°F) musí být použit optický kabel
600 pro 600 až 1800°C (1112 až 3272°F)
1000 pro 1000 až 3000°C (1832 až 5432°F)

(3) Výstupy vybrat z:
53 pro 1 Programovatelný analogový výstup volitelný jako regulační nebo přenos měřené hodnoty 0-10 Vss nebo 4-20mA plus jedno SPDT Relé
43 pro pulzní 10 Vss @ 20 mA (pro použití s externím SSR relé) a relé typ C SPDT 3 A @ 120 Vst 3 A @ 240 Vst
33 pro 2 Relé typ C SPDT 3 A @ 120 Vst 3 A @ 240 Vst

(4) Komunikace vybrat z:
C24 pro izolovaný RS-232 a RS-485/422. 300 až 19.2k Baudů
C4EI pro ethernet s vestavěným web serverem + izolovaný RS-485/422/MODBUS
Poznámka: Všechny kombinace nemusí být správné, ověřte si správnost čísla modelu.