Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD

OM-PL Série

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD | OM-PL Série

Přenosný ekonomický datalogger skupiny NOMAD

4,570Kč OM-PLT2

  • Meří a zaznamenává teplotu ,relativní vlhkost, tlak, proud 4 až 20 mA, střídavý proud a napětí
  • Volba vzorkovací frekvence 1 s až 18 h (po 1 s)
  • Monitorování dat v reálném čase
  • Nastavení dolní a horní meze alarmu
  • Vizuální alarmní indikace
  • Uživatelská volba startu záznamu dat (specifikace data a času)
  • Životnost baterie 20 měsíců (při vzorkovací frekvenci 1 minuta)
Relativní vlhkost - měřící zařízení - Zobrazit související produkty

Popis

Série datalogeru OM-PL predstavuje univerzální zarízení, které muže být použito v širokém spektru aplikací. Každý dataloger je schopný skenovat data nejrychleji 1x za sekundu a nejpomaleji 1x za 18 hodin. Dataloger muže zastavit záznam dat pri zaplnení pameti nebo pokracovat v záznamu prepisováním nejstarších dat. Start záznamu dat je sofwarove volitelný a muže být okamžitý, zpoždený nebo iniciovaný. Dataloger také muže být použit k monitorování dolní a horní úrovne alarmu, který je indikován, pokud zaznamenávaná data prekrocí uvedené hodnoty. Alarmy jsou zaznamenávany oddelene od merených hodnot a nemají vliv na prepisování dat. Pokud data prekrocí dolní nebo horní úroven alarmu, dataloger zaznamená cas alarmu. Pokud se data vrátí do akceptovatelné oblasti, dataloger zaznamená dobu trvání alarmu. Celkove muže být zaznamenáno až 50 alarmních stavu. Dataloger má vizuální indikaci aktivního alarmu bez nutnosti pripojení pocítace.

Dataloger obsahuje vnitrní generátor casu a data, který se používá pro záznam casových razítek jak pro data, tak i pro alarmy. Tento reálný cas je nezávislý na casu pocítace a muže být nastaven oddelene nebo podle casu pocítace. Dataloger poskytuje nejvyšší úroven zabezpecení dat. Data lze zablokovat jak fyzicky, tak i softwarove. Je skutecne nemožné falzifikovat záznamy dat a alarmu u techto datalogeru série OM-PL. Datalogery mají extrémne malou spotrebu. Za normálních provozních podmínek vydrží 9V alkalická baterie 18 až 24 mesícu.

Datalogery série OM-PL mají kapacitu 10 000 hodnot. Dataloger je možné jednoduše pripojit k pocítaci prostrednictvím sériového portu a pomocí software pod Windows nastavit parametry pro daný záznam dat. Jakmile je dataloger nastaven, je možné jej odpojit a prenést k dané aplikaci. Dataloger je možné uzamknout pro prevenci nahodných nebo úmyslných zásahu do procesu záznamu. Jakmile je záznam dat ukoncen, dataloger je možné pripojit k pocítaci a prenést data pomocí software pod Windows. Software umožnuje zobrazení dat v textovém nebo grafickém formátu. Modely jsou schopné zaznamenávat interní a externí teplotu (OM-PLT2), dve externí teploty (OM-PLTT), teplotu, relativní vlhkost a rosný bod (OM-PLTH), teplotu a tlak (OM-PLPT), strídavý proud a napetí (OM-PLCV), proud 4 až 20mA (OM-PL420) a interní teplotu a externí termoclánkový vstup (OM-PLTC).

SPECIFIKACE:
Obecná

Provozní teplotní rozsah: 0 až 60°C pri použití alkalické baterie. -40 až 65°C pri použití lithiové baterie
Relativní vlhkost: 0 až 95%, nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 70°C
casová presnost: ±100 ppm pri 24°C
Napájení: 9V baterie alkalická nebo lithiová
Životnost baterie (prumerná): 20 mesícu alkalická, 40 mesícu lithiová
Rozmery: 7.6x6.4x2.8 cm
Hmotnost: 71g
Software: WIN 95/98/ME/NT/2000/XP
Interval merení: 1s až 18h (nastavitelný po 1s)
Rozhraní: standardne RS-232, pro pocítace obsahující pouze USB port užijte modul OM-PL-USBS (adaptér RS-232/USB)

OM-PLT2 teplotní dataloger
Kanály: 1 interní a 1 externí
Kapacita: 21 500 vzorku pro 1 kanál, 10 750 vzorku pro 2 kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro oba kanály
Teplotní rozsah: interní senzor 0 až 60°C s alkalickou baterií, -40 až 65°C s lithiovou baterií, externí senzor -40 až 65°C
Presnost: ±0.5°C
Rozlišení: ±0.05°C
Rozsah externí teplotní sondy: -40 až 65 °C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software

OM-PLTT teplotní dataloger
Kanály: 2 externí
Kapacita: 21 500 vzorku pro 1 kanál, 10 750 vzorku pro 2 kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro každý kanál
Presnost: ±1°C
Rozlišení: ±0.05°C
Sonda: 76 mm, konec z nerez oceli, kabel délky 1.8 m
Rozsah externí teplotní sondy: -40 až 65 °C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software
Životnost baterie (prumerná): 20 mesícu alkalická, 40 mesícu lithiová

OM-PLTH teplotní/vlhkostní dataloger
Kanály: 2 interní (teplota, vlhkost), 2 vypoctené (rosný bod, psychrometrická teplota)
Kapacita: 21 500 vzorku pouze pro teplotu, 10 750 vzorku pro teplotu, vlhkost a rosný bod
Alarmy: dolní a horní mez pro teplotu a vlhkost
Teplotní rozsah: interní senzor 0 až 60°C s alkalickou baterií, -40 až 65°C s lithiovou baterií, externí senzor -40 až 65°C
Presnost: ±1°C
Rozlišení: ±0.05°C
Rozsah relativní vhkosti: 0 až 99.9%, nekondenzující
Presnost relativní vhkosti: ±2% z rozsahu, od 0% do 95% pro teplotu 0 až 60°C
Rozlišení vlhkosti: 0.1%
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, vlhkost je továrne kalibrována

OM-PLPT teplotní a tlakový dataloger
Kanály: 2 externí (teplota, tlak)
Kapacita: 21 500 vzorku pro teplotu nebo tlak, 10 750 vzorku pro oba kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro teplotu a tlak
Teplotní rozsah: -40 až 65°C
Presnost: ±0.5°C
Rozlišení: ±0.05°C
Teplotní sonda: -40 až 65 °C
Rozsah tlaku: 0 až 3.44 Mpa
Presnost tlaku: ±20 kPa%
Rozlišení tlaku: 1 kPa
Senzor tlaku: nerez ocel, kabel 1.8 m, závit 1/2' NPT vnejší (tlakový vstup)
Provozní teplotní rozsah: 0 až 54°C
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, tlak je továrne kalibrován

OM-PLTC termoclánkový dataloger
Kanály: 1 interní (teplota okolí) a 1 externí termoclánkový
Kapacita: 10 750 vzorku pro oba kanály
Typy termoclánku (externí kanál): J,K,T,E,R,S (softwarove nastavitelný)
Teplotní rozsahy:
Typ J: -79 až 732 °C
Typ K: -140 až 1038 °C
Typ T: -148 až 349 °C
Typ E: -59 až 560 °C
Typ R: 0 až 1449 °C
Typ S: 0 až 1449 °C
Pripojení termocláku: miniaturní konektor - zásuvka
Presnost (termoclánkový vstup):
Typ J,K,T: ±0.8°C
Typ E: ±0.6°C
Typ R,S: ±2.8°C
Rozlišení (termoclánkový vstup): 0.05°C
Presnost (interní kanál): ±1°C
Rozlišení (interní kanál): 0.05°C
Alarmy: dolní a horní mez pro okolní teplotu a termoclánek
Kalibrace: jednobodová, ofsetová pro oba kanály, pomocí software

OM-PL420 proudový dataloger 4 až 20 mA
Kanály: 1 vstup 4 až 20 mA
Kapacita: 21 500 vzorku
Alarmy: dolní a horní mez
Proudový rozsah: 0 až 40 mA
Presnost: ±0.05 mA
Rozlišení: 0.01 mA
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software

OM-PLCV dataloger pro strídavý proud a napetí
Kanály: 1 vstup pro strídavý proud (pomocí dodávané proudové sondy), 1 vstup pro strídavé napetí
Kapacita: 21 500 vzorku pro proud nebo napetí, 10 750 vzorku pro oba kanály
Alarmy: dolní a horní mez pro proud a napetí
Proudový rozsah: 0 až 300 Aac
Presnost: ±5 %
Rozlišení: 0.1 Aac
Napetový rozsah: 0 až 500 Vac
Presnost: ±1 Vac
Rozlišení: 0.1 Vac
Kalibrace: jednobodová, ofsetová, pomocí software, proud a napetí jsou továrne kalibrovány

Specifikace rozhraní a software pro datalogery série OM-PL
Vzorkovací interval: Nastavitelný od 1s do 18h (po 1s)
Rozhraní: COM (RS-232) sériový port
Software podporuje porty COM1 až COM8. Volitelne možné rozhraní USB (modul OM-PL-USBS)
Alarmy: viditelné alarmy s nastavitelnou dolní a horní mezí pro každý kanál
Pamet alarmu: 50 alarmních stavu, ukládá se zacátek alarmu a doba jeho trvání
Zabezpecení dat: fyzické blokování pomocí zásuvného krytu k prístupu k datum, unikátní tovární nastavení identifikace pro danou datovou relaci
Kompatibilita: WIN95/98/ME/NT/2000/XP
Minimální systémové požadavky: 8MB RAM, 2 MB diskový prostor, rozlišení 800x600, 1 volný COM nebo USB port (Volitelne možné rozhraní USB - modul OM-PL-USBS)
Start záznamu: zavrení krytu, okamžitý start, zpoždený start specifikovaný uživatelem
Mód záznamu: zastavení pri zaplnení pameti nebo prepisování nejstarších dat
Stav reálného casu: indikace pomocí LED. Uživatelsky nastavitelný jas a frekvence LED
Uživatelská kalibrace: Heslem chránená kalibrace pro každý vstup
Uživatelská zpráva: do 30 znaku
Kanály: výber uživatelem, zakázání kanálu zvyšuje ukládací kapacitu u nekterých modelu
Jednotky: US a Metrické (uživatelsky volitelné)
Formát dat: volitelný, pro export do Excelu
Monitorování v reálném case: Dataloger muže být permanentne pripojen k pocítaci a použit jako multikanálový senzor se záznamovou schopností. Baterie se nevybíjí pokud je dataloger pripojen k pocítaci

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLT2
OM-PLT2
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Teplotní dataloger
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTT
OM-PLTT
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Dvoukanálový teplotní dataloger
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTH
OM-PLTH
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Teplotní a vlhkostní dataloger
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLPT
OM-PLPT
7,640Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Teplotní a tlakový dataloger
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLCV
OM-PLCV
6,620Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Dataloger střídavého napětí a proudu
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PL420
OM-PL420
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Dataloger proudu 4 až 20 mA
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLTC
OM-PLTC
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Termočlánkový dataloger
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PLLS
OM-PLLS
2,790Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Software pod Windows, 1.8 m RS-232 kabel a adaptér
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-PL-USBS
OM-PL-USBS
1,700Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Převodník USB na RS-232
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: všechny datalogery jsou dodávány včetně originálního manuálu. Model OM-PLT2 obsahuje 1 externí teplotní senzor (4.6 m kabel, meřicí konec zalitý v epoxidu). Model OM-PLTT obsahuje dvě externí teplotní sondy (1.8 m kabel, 76 mm dlouhé sondy s pláštěm z nerez oceli). Model OM-PLTP obsahuje 1 externí teplotní senzor (4.6 m kabel, meřicí konec zalitý v epoxidu) a 1 tlakový senzor (1.8 m kabel, nerezová ocel, závit 1/2' NPT vnější). Model OM-PLCV obsahuje kleště pro střídavý proud a sadu vodičů pro měření napětí. Model OM-PLTC obsahuje 1m dlouhý kapkový termočlánek typu K s miniaturním konektorem-zástrčkou.
Příklad objednávání:  (1) OM-PLLS Windows software a RS-232 kabel, 2,790Kč