Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

8-kanálové USB moduly sběru dat se vstupem termočlánek/napětí

OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201

8-kanálové USB moduly sběru dat se vstupem termočlánek/napětí | OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201

12,790Kč OM-USB-TC

CE
  • OM-USB-TC a OM-USB-5201 mají 8 termočlánkových vstupů
  • OM-USB-TC-AI má 4 termočlánkové vstupy a čtyři analogové napěťové vstupy
  • OM-USB-5201 má schopnost ukládání dat (kompaktní flash)
  • 24-bitové rozlišení
  • Programovatelný software pro termočlánky typu J, K, T, E, R, S, B, N
  • Vestavěná kompenzace studených konců a zjištění přerušeného termočlánku
  • Osm digitálních vtupů/výstupů
  • Není vyžadován vnější napájecí zdroj (kromě OM-USB-5201)
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou USB 2.0 plnorychlostní vstupní moduly sberu dat pro termoclánky (plne kompatibilní jak s portem USB 1.1 tak i sUSB 2.0). Jsou to samostatné zástrckové prehrávací moduly, napájené prímo z kabelu USB (kabel je soucástí dodávky). Vnejší napájecí zdroj není požadován (krome OM-USB-5201, který musí mít sítový adaptér). Všechny doplnky konfigurace jsou programovatelné a moduly se pomocí software plne kalibrují.

OM-USB-TC a OM-USB-5201 poskytují osm diferenciálních termoclánkových vstupu a mají vestavené dva snímace teploty studených koncu termoclánku pro automatickou kompenzaci údaju z termoclánku. OM-USB-TC-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálu, které jsou nastaveny jako ctyri diferenciální teplotní vstupy a ctyri diferenciální nebo jednoduché napetové vstupy. Modul má jeden snímac teploty pro automatickou kompenzaci studených koncu pro termoclánkové údaje. Vstupy pro termoclánky jsou softwarem programovatelné pro typy J, K, T, T, E, R, S, B a N. Detekce prerušení termoclánku vám umožnuje zjistit jeho prerušení. Vestavený mikroprocesor automaticky linearizuje merená termoclánková data. Napetové vstupy (pouze OM-USB-TC-AI) jsou softwarem programovatelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. Osm nezávislých s TTL kompatibilních digitálních vst./ výst.(I/O) kanálu je poskytnuto ke komunikaci na úrovni TTL logiky s vnejšími prístroji a ke generování poplachu. Pomocí software lze digitální I/O kanály programovat pro vstupy a výstupy.

OM-USB-5201 se vyznacuje nezávislými teplotními poplachy. Každý poplach ovládá pridružený digitální I/O kanál jako poplachový výstup. Vstupem pro každý poplach je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálu. Výstup každého poplachu lze softwarem konfigurovat jako aktivní horní nebo spodní. Limitní podmínku teploty pro aktivaci každého poplachu lze uživatelsky programovat. Je-li nejaký poplach aktivován, je pridružený digitální I/O kanál prepnut na výstupní stav. OM-USB-5201 má také schopnost ukládat data. Merené hodnoty se mohou uložit na standardní CompactFlash pametovou kartu (512 MB flash karta je zahrnuta v dodávce s OM-USB-5201). Ukládání dat lze provádet pouze když je OM-USB-5201 odpojen od pocítace. Pro ukládání dat je tedy potrebný dodaný str. napájecí adaptér. Uživatelem naprogramovaná nastavení v režimu ukládání dat zahrnují interval vzorkování a start režimu ukládání (zap. napájení nebo pri urcitém údaji a casu).

Moduly OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány s efektní sadou software, vcetne nového plne hodnotného TracerDAQ®, s ukládáním mimo datový box, prohlížením a aplikací analýzy dat; Universal LibraryTM; ULx pro NI LabVIEW ( ucelená knihovna VIs a príklady programu kompatibilních s LabVIEW verzí 8.2.1 a pozdejšími); a InstaCalTM instalací, kalibrací a testovací utility-výkonným software rešeními pro programátory a stejne tak pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32-bit nebo 64 bit) operacními systémy. Moduly sberu dat OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI a OM-USB-5201 jsou dodávány se software TracerDAQ jenž je souborem ctyr virtuálních prístrojových aplikací využívané pro grafické displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálu:

Registracní pás - hodnoty uložené a v grafech, získávané z analogových vstupu, digitálních vstupu, teplotních vstupu a cítacových vstupu
Osciloskop - zobrazuje hodnoty získávané z analogových vstupu
Generátor funkcí - generuje casové (tvarové) prubehy signálu pro analogové výstupy
Pulzní generátor - generuje casové prubehy pro cítacové výstupy
TracerDAQ PRO je zdokonalená verze programu Tracer DAQ. Porovnání nekterých vlastností obsažených v TracerDAQ versus TracerDAQ PRO je ukázáno níže.

Specifikace:

Prevodník A/D
OM-USB-TC a OM-USB-5201: ctyri duální 24-bitové sigma-delta A/D prevodníky
OM-USB-TC-AI: duální 24-bitový sigma-delta A/D prevodníky
Galvanické oddelení vst./výst.: 500 Vss minimálne, mezi procesními prípoji a rozhraním USB
Pocet kanálu:
OM-USB-TC a OM-USB-5201: 8 diferenciálních termoclánkových vstupu
OM-USB-TC-AI: 4 diferenciální termoclánkové vstupy a 4 diferenciální nebo jednoduché napetové vstupy
Max. vstupní napetí: termoclánkové vstupy; ±25V (pri zapnutém napájení), ±40V (pri vypnutém napájení): napetové vstupy; ±25V (pri zapnutém napájení), ±15V(pri vypnutém napájení)
Vstupní impedance: termoclánkové vstupy; 5 GOhmu (pri zap. napájení), 1MOhm (pri vypnutém napájení): napetové vstupy; 10 GOhmu (pri zap. napájení), 2,49 kOhmu (pri vyp. napájení)
Vstupní svodový proud: termoclánkové vstupy; 105 nA max. (povolen pri detekci prerušeného termoclánku), 30 nA max. (blokován pri detekci prerušeného termoclánku): napetové vstupy; ± 1,5 nA typicky, ±25 nA maximálne.

Maximální pracovní napetí
(napetové vstupy u OM-USB-TC-AI): ±10,25V max. (vstupní signál + souhl. napetí)
Potlacení souhlasného napetí: termoclánkové vstupy, 110 dB minimálne; napetový režim, 83 dB minimálne
Doba nábehu prístroje: 30 minut maximálne
Detekce-zjištování prerušeného termoclánku: je povoleno atomaticky když je kanál nastaven (konfigurován) pro termoclánkový snímac
Presnost snímace teploty studených koncu pro aut. teplotní kompenzaci: ±0,25°C typicky, ±0,5°C maximálné (15 až 35°C); -1,0 až 0,75°C maximálne (0 až 70°C)

Kalibrace (cejchování) analogového vstupu
Doporucená doba nábehu zarízení: 30 minut maximálne
Kalibrace: firmware kalibrace (implementována do hardware)
Interval kalibrace: 1 rok
Referencní napetí: +10,000V, ±5 mV maximálne; aktuální merené hodnoty uložené v EEPROM
Vliv okolní teploty: 5 ppm/°C maximálne
Dlouhodobá stabilita: 30 ppm/1000 hodin

Digitální vstupy/výstupy (I/O)
Pocet digitálních kanálu I/O: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit lze nezávisle nastavit pro vstup nebo výstup; reset napájení je vstupní režim
Konfigurace zatežovacích odporu: továrne prednastaveno: všechny piny pripojeny na 5V pres odpory 47 kOhmu. Možné je také pripojení na zem.
Rychlost prenosu u digitálních I/O (dáno software):
Digitální vstup: snímá 50 portu nebo jednotlivých bitu za sekundu (typicky)
Digitální výstup: zapisuje 100 portu nebo jednotlivých bitu za sekundu (typicky)
Horní úroven vstup. napetí (logická jednicka): 2,0V minimálne, 5,5V absolutní maximum
Spodní úroven vstup. napetí (logická nula): 0,8V minimálne, -0,5V absolutní minimum
Horní úroven výstup. napetí: 0,7V maximálne, (IOL= 2,5 mA)
Spodní úroven výstup. napetí: 3,8V minimálne (IOH= -2,5 mA)

CÍTAC
(pouze OM-USB-TC-AI)
Pocet kanálu: 1
Rozlišení: 32 bitu
Typ cítace: cítac událostí
Typ vstupu: TTL logika, spínaná nábežnou hranou
Rychlosti ctení/záznamu cítace (dáno softwarem, závislé na systému):
33 až 1000 ctení/záznamu za sekundu
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 20 až 100 mV
Vstupní svodový proud: ±1,0 µA typicky
Vstupní frekvence: 1 MHz maximálne
Nejvetší šírka impulzu: 500 nanosekund minimálne
Nejmenší šírka impulzu: 500 nanosekund minimálne
Horní úroven vstupního napetí: 4,0V minimálne, 5,5V absolutne maximální
Spodní úroven vstupního napetí: 1,0V maximálne, -0,5V absolutne minimální

Ukládání dat
(pouze OM-USB-5201)
Typ pametové karty: karta Compact Flash 512 MB zahrnuta v dodávce; ukládání dat po približne 60 dnu ze všech kanálu pri rychlosti 2 vzorky/sekundu nebo 150 dnu, když ukládá pouze 1 kanál pri rychlosti 2 vzorky/sekundu
Rychlost ukládání: 1 sekunda až 232 sekund (1 sekundové intervaly)
Zpusoby startu ukládání dat: pri zapnutí napájení, po stisknutí tlacítka nebo v urcené datum/cas (uživatelem programovatelné)
Zpusob zastavení ukládání dat: stisknutím tlacítka

Obecne
Pamet: EEPROM
Mikroradic: dva vysoce výkonné 8-bitové RISC mikroradice
Napájecí napetí (dodávané portem USB): 4,75V minimálne až 5,25V maximálne
Napájecí proud (z portu USB): <100 mA typicky ( prumerováno dle USB); 270 mA typicky pro trvalé napájení s konfigurovanými všemi vstupy pro blokovaný režim(500 mA pro OM-USB-5201)
Uživatelský 5V rozsah výstupního napetí (pripojen k nezávisle napájenému rozbocovaci):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 10 mA maximálne
OM-USB-TC-AI; 5 mA maximálne
Dosažitelná izolace: 500 Vss minimálne, mericí systém vuci pocítaci
Typ zarízení USB: USB 2.0 (plne rychlostní)
Kompatibilita zarízení: USB 1.1, USB 2:0
Délka kabelu USB: 3 metry
Rozmery: 127 d x 89 š x 36 mm v
Pripojení vstupu: blok šroubovacích svorek (pro vodice prumeru 0,25 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkosti nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost:
OM-USB-TC a OM-USB-TC-AI: 182 gramu
OM-USB-5201: 227 gramu

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TC
OM-USB-TC
12,790Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovým vstupem
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TC-AI
OM-USB-TC-AI
21,100Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
USB modul sběru dat s 4-kanálovým termočlánkovým vstupem a 4-kanálovým napěťovým vstupem
Quick Ship
  
OM-USB-5201
24,250Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s termočlánkovým vstupem a možností záznamu dat (dataloger)
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
7,750Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Software TracerDAQ Pro
Quick Ship
  
OM-USB-5200-ADAPTOR
1,090Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Náhradní 100/240 Vac, 50/60Hz napájecí síťový adaptér
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: všechny modely jsou dodávány s 2m dlouhým USB kabelem, softwarem a originální uživatelskou příručkou. OM-USB-5201 obsahuje navíc AC napájecí adaptér a 512MB paměťovou kartu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout OM-USB-TC - 8 Channel TC Input USB Module
Stáhnout OM-USB-TC-AI - 8 Channel TC/Voltage Input USB Module
Stáhnout OM-USB-5201 - 8 Channel TC Input USB Module/Data Logger