Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s teplotními a napěťovými vstupy

OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203

8-kanálový USB modul sběru dat s teplotními a napěťovými vstupy | OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203
Novinka

16,800Kč OM-USB-TEMP

CE
  • Modely OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 mají 8 teplotních vstupů
  • Model OM-USB-TEMP-AI má 4 teplotní vstupy a 4 analogové napěťové vstupy
  • Teplotní vstupy jsou pomocí software programovatelné pro termočlánek, odporový teploměr, termistor nebo polovodičové snímače teploty
  • Model OM-USB-5203 mají schopnost ukládat data (kompaktní flash)
  • Rozlišení 24 bitů
  • U termočlánkových vstupů je vestavěná kompenzace teploty studených konců a detekce přerušení obvodu
  • Osm digitálních vstupů/výstupů
  • Není potřebný žádný vnější napájecí zdroj (kromě OM-USB-5203)
Zapisovače - Zobrazit související produkty

Popis

OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 jsou teplotní vstupní moduly sberu dat plnerychlostní s USB 2.0 (zcela kompatibilní s porty jak s USB 1.1 tak i s USB 2.0). Jsou to  plug-and-play moduly (funkcní hned po zasunutí do USB konektoru), které dostávají napájení z kabelu USB bez požadavku na další vnejší napájení (krome OM-USB-5203, který vyžaduje napájecí sítový adaptér). Všechny konfigurovatelné doplnky jsou software programovatelné a moduly jsou také se software kalibrovatelné. OM-USB-TEMP a OM-USB-5203 poskytují osm difereciálních teplotních vstupních kanálu. OM-USB-TEMP-AI poskytuje osm analogových vstupních kanálu, které jsou nastaveny jako ctyri diferenciální teplotní vstupy a ctyri diferenciální nebo jednoduché (jednopólové) napetové vstupy. Teplotní vstupy jsou se software programovatelné pro ruzné typy snímacu vcetne termoclánku J, K, T, E, R, S, B, N, odporových teplomeru Pt100 ve 2-, 3- nebo 4 vodicovém zapojení, termistoru ve 2-, 3-, nebo 4 vodicovém zapojení a polovodicových snímacu konfigurovaných do bloku dvou kanálu. Ruzné typy snímacu moho  být pripojeny ke každému bloku dvou kanálu (oba kanály musí být stejného typu).

Je-li blok dvou kanálu nastaven pro termoclánkové vstupy, lze pripojovat ruzné typy termoclánku. Napr. OM-USB-TEMP lze konfigurovat pro 4 vstupy odporových teplomeru a ctyri termoclánky, avšak ne napr. pro 3 vstupy odporových teplomeru a 5 vstupu pro termoclánky. Tyto moduly mají vestavenou kompenzaci (CJC) teploty studených koncu termoclánku, jejich linearizaci a detekci prerušeného obvodu. OMB-USB-TEMP a OM-USB-5203 mají vestavené dva snímace teploty studených koncu a OM-USB-TEMP-AI má vestavený jeden snímac této teploty. Napetové vstupy (pouze OM-USB-TEMP-AI) jsou se software nastavitelné pro rozsahy ±10V, ±5V, ±2,5V a ±1,25V. K dispozici je osm nezávislých, kompatibilních s TTL digitálních kanálu, poskytnutých pro sledování a zobrazování TTL úrovne vstupu, komunikaci s vnejšími zarízeními a ke generování poplachu. Digitální kanály I/O jsou pomocí software nastavitelné bud pro vstup nebo pro výstup.

OM-USB-5203 se vyznacuje osmi nezávislými teplotními poplachy. Každý poplach ovládá pridružený digitální I/O kanál jako výstup poplachu. Vstupem pro každý poplach je kterýkoliv z teplotních vstupních kanálu. Výstup každého poplachu je se software nastavitelný jako aktivní poplach horní nebo spodní. Prahová teplota jež aktivuje každý poplach je nastavitelná uživatelem. Když je poplach aktivován, je prirazený digitální I/O kanál rízen do stavu výstupu. OM-USB- 5203 má také schopnost ukládání dat. Merené hodnoty se mohou ukládat na standardní pametovou kartu CompactFlash (512MB CompactFlash karta je v dodávce s OM-USB-5203). Ukládání dat lze provádet pouze když je OM-USB-5203 odpojen od pocítace. Pro ukládání dat se vyžaduje vnejší napájení sítovým adaptérem, který je soucástí dodávky. V režimu ukládání dat zahrnuje programování uživatelem nastavení vzorkovacího intervalu a režim zahájení ukládání dat (pri zapnutí napájení, na stisknutí tlacítka nebo pri urcitém datu a case).

Moduly OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 se zasílají se špickovým pusobivým software, vcetne nového TracerDAQ®, plnehodnotným pro ukládání dat mimo modul, aplikace pro prohlížení a analýzu dat; Universal Library™; ULx pro NI LabVIEW (úplná knihovna VIs a príklady programu kompatibilních s LabVIEW verze 8.2.1 a pozdejšími); a instalace InstaCal™, kalibrace a pomocný program pro testování-výkonná software rešení jak pro programátory tak i pro  neprogramátory. Tyto moduly pracují pod Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista (32-bit nebo 64 bit)/7/8 (32-bit nebo 64 bit) operacními systémy. Moduly sberu dat OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI a OM-USB-5203 jsou dodávány se software TracerDAQ jenž je souborem ctyr virtuálních prístrojových aplikací využívaných pro grafické displeje, ukládání vstupních dat a generování výstupních signálu:

Registracní pás - hodnoty uložené a v grafech, získávané z analogových vstupu, digitálních vstupu, teplotních vstupu a cítacových vstupu.
Osciloskop - zobrazuje hodnoty získávané z analogových vstupu.
Generátor funkcí - generuje  casové (tvarové) prubehy signálu pro analogové výstupy.
Pulzní generátor - generuje casové prubehy pro cítacové výstupy TracerDAQ PRO je zdokonalená verze programu Tracer DAQ.

SPECIFIKACE:

Prevodník A/D:
OM-USB-TEMP a OM-USB-5203: ctyri duální 24-bitové sigma-delta A/D prevodníky
OM-USB-TEMP-AI: duální 24-bitový sigma-delta A/D prevodníky
Galvanické oddelení vst./výst.: 500 Vss minimálne, mezi procesními prípoji a rozhraním USB
Pocet kanálu:
OM-USB-TEMP a OM-USB-5203: 8 diferenciálních teplotních vstupu
OM-USB-TEMP-AI: 4 diferenciální teplotní vstupy a 4 diferenciální nebo jednoduché napetové vstupy
Termoclánkový vstup: pomocí software programovatelný pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Vstup pro odporový teplomer Pt100: 2, 3 nebo 4 vodicové zapojení, DIN43760 tepl. soucinitel alfa=0,00385; SAMA alfa=0,003911; ITS-90/IEC751 alfa=0,0038505
Vstup pro termistor: 2, 3 nebo 4 vodicový standard 2252 pres 30 000 Ohmu
Polovodicový snímac: TMP36 nebo ekvivalent
Max. vstupní napetí: teplotní vstupy; ±25V (pri zapnutém napájení), ±40V (pri vypnutém napájení): napetové vstupy; ±25V (pri zapnutém napájení), ±15V (pri vypnutém napájení)
Pruchodnost: 2 vzorky/sekundu maximálne pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: teplotní vstupy: 5G Ohmu pri zap. napájení, 1M Ohm pri vyp. napájení; napetové vstupy: 10G Ohmu pri zap. napájení, 2,49k Ohmu pri vyp. napájení.
Vstupní svodový proud: termoclánkové vstupy; 105 nA max. (povolen pri detekci prerušeného termoclánku), 30 nA max. (blokován pri detekci prerušeného termoclánku): napetové vstupy; ± 1,5 nA typicky, ±25 nA maximálne.
Maximální pracovní napetí (napetové vstupy u OM-USB-TEMP-AI):
±10,25V max. (vstupní signál + souhl. napetí)
Potlacení souhlasného napetí: termoclánkové vstupy, 100 dB minimálne; napetový režim, 83 dB minimálne
Doba nábehu prístroje: 30 minut maximálne
Detekce-zjištování prerušeného termoclánku: je povoleno automaticky když je kanál nastaven (konfigurován) pro termoclánkový snímac
Presnost snímace teploty studených koncu pro aut. teplotní kompenzaci: ±0,25°C typicky, ±0,5°C maximálné (15 až 35°C); -1,0 až 0,75°C maximálne (0 až 70°C).

Digitální vstupy/výstupy (I/O)
Pocet digitálních kanálu I/O: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DI/O bit lze nezávisle nastavit pro vstup nebo výstup; reset napájení je vstupní režim
Konfigurace zatežovacích odporu: továrne prednastaveno: všechny piny pripojeny na 5V pres odpory 47 kOhmy. Možné je také pripojení na zem.
Rychlost prenosu u digitálních I/O (dáno software):
Digitální vstup: snímá 50 portu nebo jednotlivých bitu za sekundu (typicky)
Digitální výstup: zapisuje 100 portu nebo jednotlivých bitu za sekundu (typicky)
Horní úroven vstup. napetí (logická jednicka): 2,0V minimálne, 5,5V absolutní maximum
Spodní úroven vstup. napetí (logická nula): 0,8V minimálne, -0,5V absolutní minimum
Horní úroven výstup. napetí: 0,7V maximálne, (IOL= 2,5 mA)
Spodní úroven výstup. napetí: 3,8V minimálne (IOH= -2,5 mA)

CÍTAC
(pouze OM-USB-TEMP-AI)
Pocet kanálu: 1
Rozlišení: 32 bitu
Typ cítace: cítac událostí
Typ vstupu: TTL logika, spínaná nábežnou hranou
Rychlosti ctení/záznamu cítace (dáno softwarem, závislé na systému):
33 až 1000 ctení/záznamu za sekundu
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 20 až 100 mV
Vstupní svodový proud: ±1,0 µA typicky
Vstupní frekvence: 1 MHz maximálne
Nejvetší šírka impulzu: 500 nanosekund minimálne
Nejmenší šírka impulzu: 500 nanosekund minimálne
Horní úroven vstupního napetí: 4,0V minimálne, 5,5V absolutne maximální
Spodní úroven vstupního napetí: 1,0V maximálne, -0,5V absolutne minimální

Ukládání dat
(pouze OM-USB-5203)
Typ pametové karty: karta Compact Flash 512 MB zahrnuta v dodávce
Rychlost ukládání: 1 sekunda až 232 sekund (1 sekundové intervaly)
Zpusoby startu ukládání dat: pri zapnutí napájení, po stisknutí tlacítka nebo v urceném datu/case (uživatelem programovatelné)
Zpusob zastavení ukládání dat: stisknutím tlacítka

Obecne
Napájecí napetí (dodávané portem USB): 4,75V minimálne až 5,25V maximálne
Napájecí proud (z portu USB): <100 mA typicky (prumerováno dle USB); 270 mA typicky pro trvalé napájení s konfigurovanými všemi vstupy pro blokovaný režim
Uživatelský 5V rozsah výstupního napetí (pripojen k nezávisle napájenému rozbocovaci):
OM-USB-TEMP/OM-USB-5203; 10 mA maximálne
OM-USB-TEMP-AI; 5 mA maximálne
Dosažitelná izolace: 500 Vss minimálne mericí systém vuci pocítaci
Typ zarízení USB: USB 2.0 (plne rychlostní)
Kompatibilita zarízení: USB 1.1, USB 2:0
Délka kabelu USB: 3 metry
Rozmery: 127 d x 89 š x 36 mm v
Pripojení vstupu: blok šroubovacích svorek (pro vodice prumeru 0,25 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkosti nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost:
OM-USB-TEMP a OM-USB-TEMP-AI: 182 gramu
OM-USB-5203: 227 gramu

Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TEMP
OM-USB-TEMP Star
16,800Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním vstupem
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOM-USB-TEMP-AI
OM-USB-TEMP-AI Star
22,050Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním a napěťovým vstupem
  
OM-USB-5203 Star
24,450Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
8 kanálový USB modul sběru dat s teplotním vstupem a funkcí dataloger
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
6,750Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
TracerDAQ Pro software
  
OM-USB-5200-ADAPTOR Star
950Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
náhradní napájecí zdroj 100/240 Vac 50/60 Hz pro OM-USB-5203
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je USB kabel délky 2m, software, originální manuál na CD. Model OM-USB-5203 obsahuje navíc napájecí adaptér a 512MB compact flash paměťovou kartu.

Manuály k zařízením:

Stáhnout OM-USB-TEMP - 8 Channel Temperature USB Data Acquisition Module
Stáhnout OM-USB-TEMP-AI - 8 Channel Temp/Voltage USB Data Acquisition Module
Stáhnout OM-USB-5203 - 8 Channel Temp USB Data Module/Data Logger