Košík  |  Kontakt  |  English
Česko596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Váš zdroj informací pro měření a řízení průmyslových procesů.

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem

OM-WEB-TEMP

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem | OM-WEB-TEMP
Novinka

21,450Kč OM-WEB-TEMP

CE
  • vestavěný webový server, ethernet rozhraní
  • 8 univerzálních teplotních vstupů (diferenciálních)
  • podporuje termočlánky (typu J, K, T, E, N, R, S, B), odporové teploměry, termistory a polovodičové snímače teploty
  • vestavěna teplotní kompenzace studených konců
  • indikace rozpojeného obvodu termočlánku
  • 24-bitové rozlišení
  • 8 digitálních I/O uživatelem nastavitelných pro alarmy
  • software je součásti dodávky
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OM-WEB-TEMP je modul na USB sbernici pro merení sruznými teplotními cidly, má vestavený webový server a rozhraní ethernet. Jednoduše pripojíte zarízení na ethernetový port nebo na switch ve vaší síti a pomocí bežného prohlížece internetu sledujete aktuální data. Moduly OM-WEB-TEMP mají vestavené webové rozhraní poskytující  prístup k mereným datum a konfiguracním nastavením. Na domovskou stránku prístroje se dostanete napsáním  URL do prohlížece internetu. Prednastavená URL je vytištena na prístroji. Ve stejnou dobu pak muže pouze 1 uživatel zmenit konfiguraci prístroje. Webové rozhraní je vestaveno do firmware prístroje a nemusí se instalovat do pocítace. Není potreba žádný externí software, pouze webový prohlížec, který podporuje JavaScript a protokol TCP/IP. Ethernetový 10Base-T port prístroje pripojíte bud prímo k pocítaci pomocí kríženého CAT-5 kabelu nebo pomocí dodaného prímého CAT-5 kabelu do switche vaší stávající síte ethernet.

OM-WEB-TEMP poskytuje 8 teplotních kanálu a 8 digitálních I/O kanálu. Externí napájecí adaptér poskytuje potrebné napájení a je soucástí dodávky. Vestavené LED diody zobrazují status komunikace a vnejšího napájení. Všechna volitelná nastavení jsou dostupná pres webový prohlížec nebo pomocí dodávané softwarové utility Instacal. Možnoszi nastavení síte jsou dostupná pres utilitu InstaCal. Pri použití utility InstaCal,  pokud byla puvodní tovární nastavení konfigurace zmenena, je pred jejich další zmenou vyžadováno zadání jména a hesla.

OM-WEB-TEMP poskytuje 8 diferenciálních vstupu pro ruzné typy snímacu teploty vcetne:

- termoclánku typu J, K, T, E, R, S, B, N
- odporových teplomeru Pt100 ve 2-, 3- a 4-vodicovém zapojení
- termistoru ve 2-, 3- a 4-vodicovém zapojení
- polovodicových snímacu teploty – LM36 nebo ekvivalentu


Pro každý pár analogových vstupu je k dispozici 24-bitový prevodník A/D. Ke každému kanálovému páru lze pripojit ruzné snímace (napr. termoclánek, odporový teplomer, termistor nebo polovodic) avšak oba kanály v kanálovém páru musí mít stejný typ snímace (jsou-li pripojeny termoclánky, mohou být ruzného typu). OM-WEB-TEMP má pro merení termoclánky k dispozici ctyri snímace pro kompenzaci teploty studených koncu (CJC) a vestavené zdroje konstantního proudu pro merení s odporovými snímaci. Každý snímac teploty studených koncu termoclánku je pridelen k jednomu ze ctyr kanálových páru. Detekce rozpojeného obvodu termoclánku umožní zjistit porušený termoclánek. Merené hodnoty jsou automaticky linearizovány mikroprocesorem.

OM-WEB-TEMP má 8 nezávislých teplotních alarmu. Každý alarm ovládá jeden prirazený digitální I/O kanál (DIO) jako alarmový výstup. Vstupem ke každému alarmu je jeden z teplotních vstupních kanálu, výstup každého alarmu lze pomocí software nastavit jako aktivní horní nebo spodní mez. Každý alarm je aktivován zákazníkem nastavitelnými mezními podmínkami.  Je-li alarm aktivován, prirazený DIO kanál je prepnut na zvolený aktivní výstup. K dispozici je osm kanálu I/O  pro komunikaci s vnejšími prístroji pro generování alarmu. Jednotlivé bity jsou pomocí software programovatelné pro vstup nebo výstup. Napetový digitální výstup je prepínatelný pro logiku s napetím 3,5V nebo 5V. Šroubovací svorky jsou k dispozici pro konfiguraci logiky kladné (zvyšovací odpor) nebo záporné (snižovací odpor).

Webové rozhraní u OM-WEB-TEMP zobrazuje prubežné údaje ctené z prístroje, ale neukládá je a ani neuchovává historická data. Pro ukládání nebo grafické zobrazování  trendu lze využít dodávaný software TracerDAQ. Software TracerDAQ® má funkce ukládání dat (do vnešího zarízení), jejich prohlížení a analýzu. Dále jsou soucásti dodávky knihovny Universal Library™; Ulx pro NI LabVIEW (zahrnující  knihovnu Vis a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) a utilita InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodná jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Moduly pracují pod operacními systémy Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 (32- bitový a 64-bitový).

TracerDAQ PRO je rozšírená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických cástí obou techto programu najdete v PDF níže v cásti "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
Prevodník A/D: ctyri duální 24-bitové sigma delta A/D prevodníky
Galv. oddelení vstupu: minimálne 500Vss mezi procesními spoji a rozhraním USB
Pocet kanálu: 8 diferenciálních teplotních vstupu
Napetový rozsah diferenciálního vstupu: termoclánek ±0,080V; odporový teplomer: 0 až 0,5V; termistor: 0 až 2V; polovodicový snímac: 0 až 2,5V
Absolutní maximum vstupního napetí: ±25V (pri zap. napájení), ±40V (pri vypnutém napájení)
Pruchodnost: maximálne 2 vzorky/sekundu pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: minimálne 5 G?
Svodový proud vstupu: maximálne 105 nA (pri povolené detekci rozpojeného termoclánku)
Potlacení souhlasného napetí: minimálne 90 dB
Potlacení symetrického rušivého napetí: minimálne 100 dB
Doba nábehu: maximálne 30 minut
Termoclánkový vstup: programovatelné pomocí software pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Detekce rozpojeného termoclánku: detekcní doba maximálne 3 sekundy
Presnost snímace teploty studených koncu : maximálne -0,75 až 0,5°C, (15 až 35°C); maximálne -1,5 až 1,25°C (0 až 55°C).
Vstup pro odporový teplomer Pt100: 2-, 3- nebo 4-vodicové zapojení,  DIN 43760, ?=0,00385; SAMA ?=0,003911; ITS-90/IEC751, ?=0,0038505 (3- nebo 4-vodicové zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály).
Termistorový vstup: 2-, 3- nebo 4-vodicové zapojení  standard 2252 až 30k? (3- nebo 4-vodicová zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály)
Polovodicový snímac: TMP36 nebo ekvivalent

Digitální I/O
Digitální I/O kanály: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit muže být nezávisle nastaven pro vstup nebo výstup.
Výstupní napetí lze prepnutím volit na 5V nebo 3,3V
Zapojení se zvyšovacím/snižovacím odporem: všechny piny jsou pripojeny na  47 ? odpory (uživatelem nastavitelné na mód zvyšovací  k 5V nebo na mód snižovací ).
Prenosová rychlost digitálních I/O (dáno softwarem): digitální vstup;
typicky 50 ctených portu nebo ctených jednotlivých bitu za sekundu:
digitální výstup: typicky 100 zápisu na porty nebo zápisu jednotlivých bitu za sekundu
Vstupní horní napetí:  minimálne 4,0V; 5,5V absolutní maximum (mód 5V);
minimálne 2,64V, 5,5V absolutní maximum (mód 3,3V)
Vstupní spodní napetí: maximálne 1,0V; -0,3 absolutní minimum (mód 5V);
maximálne 0,66V, -0,3V absolutní minimum (mód 3,3V)
Výstupní horní napetí: minimálne 4,3V (mód 5V);
minimálne 2,7V (mód 3,3V); IOH=-2,5 mA
Výstupní spodní napetí: maximálne 0,6V (IOL = 2,5mA)
Teplotní alarmy: 8 (jeden na každou digitální I/O linku)

Sítové rozhraní:
Vyhovuje Ethernetu
Typ prístroje: IEEE 802.3 Ethernet 10base-T
Kompatibilita nprístroje: IEEE 802.3-2003 10 Mbps Media Access Control
Pripojení Ethernetu
Typ Ethernetu: 10Base-T
Konektor: RJ-45, 8 žil
Kabel: CAT-5 stínený, nestínený kroucený pár
Délka: 100 m maximálne
MAC adresa: 00:12:71:Cx:xx:xx kde xxxxx je sériové císlo prístroje
Tovární prednastavení pro sít
IP adresa: 192.168.0.101
Maska subsíte: 255.255.255.0
Gateway:  192.168.0.1
DHCP nastavení: povoleno
Web server: povolen
Protokoly síte
Implementované protokoly: IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, TCP, NBNS, HTTP
UDP zprávový protokol: UDP port 54211
TCP protokol downloading: TCP port 54267
HTTP 1.0 Alternate port: TCP port 49152-65535 (nezahrnuto 54267)
Jméno síte:“webtemp_xxxxx“ , kde xxxxx je sériové císlo prístroje
Max císlo pro simultánní HTTP prípoje: 3
Max císlo Non-HTTP TCP zásuvek: 5

Všeobecne
Pamet: EEPROM (512 bytu pro nastavení snímace);
FLASH (2 MB pro konfiguraci prístroje a uložení webové stránky)
Radic: jeden vysoce výkonný 8-bitový RISC mikroradic  a jeden vysoce výkonný 16-bitový RISC mikroradic
Napájecí napetí (napájeno dodaným vnejším napájecím zdrojem): 5 Vss ±5%
Napájecí proud (napájeno dodaným vnejším napájecím zdrojem): 440 mA max
Uživatelské výstupní napetí (5V): 4,65 V min až 5,25 V max (10 mA max)
Rozmery: 127 d x 89 š x 36 mm hl
Pripojení vstupu: šroubovací svorkovnice (pro vodice prumeru 0,3 až 1 mm)
Pracovní teplota: 0 až 55°C, 0 až 90% nekondenzující rel. vlhkost
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 160 gramu
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
  
OM-WEB-TEMP Star
21,450Kč
Dostupnost: 8 týdny
 
8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a vestavěným ethernetem
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO Star
6,750Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je ethernetový kabel CAT-5, napájecí zdroj 100 až 240 Vac, software, originální příručka rychlý start a uživatelský manuál na CD.