Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Multifunkční I/O USB moduly sběru dat s vysokým výkonem

OMB-DAQ-2416

Multifunkční I/O USB moduly sběru dat s vysokým výkonem | OMB-DAQ-2416

Multifunkční I/O USB moduly sběru dat s vysokým výkonem

38,560Kč OMB-DAQ-2416

1 rok záruka CE
 • 16 diferenciálních nebo 32 jednoduchých analogových vstupů s rozšířením až na 32 diferenciálních nebo 64 jednoduchých
 • rozlišení 24 bit
 • Vstupy pro termočlánek nebo napětí
 • Devět softwarově volitelných rozsahů +-20V, +-10V, +-5V, +-2.5V, +-1.25V, +-0.625V, +-0.312V, +-0.156V a +-0.078V
 • Analogové vstupy lze konfigurovat pro termočlánky (až do 16 diferenciálních vstupů)
 • 1000 vzorků/sekundu souhrnem
 • Vestavěná kompenzace teploty studených konců a detekce rozpojení termočlánku
 • Osm obvodů vysokoúrovňových digitálních vstupů/výstupů
 • Dva 32-bitové čítače
 • 500V galvanické oddělení mezi signály I/O a počítačem
 • OMB-DAQ-2416-4AO zahrnuje také 4 analogové výstupy
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OMB-DAQ-2416-4AO jsou velmi presné, multifunkcní merící a rídící moduly pro sbernici USB. Tyto moduly jsou 24-bitová analogová vstupní zarízení pro napetí nebo teplotu, s osmi digitálními I/O (vst./výst.) obvody a dvema cítaci. Navíc k temto uvedeným vlastnostem má OMB-DAQ-2416-4AO také ctyri analogové výstupní kanály s 16-bitovým rozlišením, +-10 rozsahem a rychlosti zpracování 1000 Hz.

Rozšírení systému

S dodatecným rozširujícím modulem analogových vstupu OMB-AI-EXP32 lze jejich pocet zdvojnásobit z 16 diferenciálních / 32 jednoduchých vstupu na 32 diferenciálních / 64 jednoduchých vstupu. Modul rozšírení také poskytuje dodatecných 16 kanálu DIO (digit. vst./výst.), takže je celkový pocet párových kanálu 24. Všechny vlastnosti modulu OMB-DAQ-2416 jsou zachovány i pri pripojení OMB-AI-EXP32 vcetne schopnosti pripojení termoclánku ke kterémukoli vstupnímu kanálu s kompenzací teploty studených koncu a detekcí rozpojení termoclánku. Modul OMB-AI-EXP32 muže být pripojen zástrckou prímo k modulu série OMB-DAQ-2416. Balení OMB-DAQ-2416 a OMB-AI-EXP32 zajištuje snadné použití v ruzných aplikacích. Oddelitelné šroubovací svorky usnadnují pripojení nebo odstranení bez pripojování vodicu. Moduly lze snadno montovat na DIN lištu pro skrínové provedení.

Software

Zásilka modulu OMB-DAQ-2416 obsahuje software, vcetne nového TracerDAQ pro ukládání dat, zobrazování a analýzy; univerzální knihovny; a InstaCal instalace, kalibrace, testovací utility - výkonné softwarové rešení jak pro programátory tak i pro neprogramátory.

Funkce TracerDAQ:

Strip Chart - ukládá a zobrazuje údaje získané z analogových vstupu, digitálních vstupu, teplotních vstupu a cítacu.
Oscilloscope - zobrazuje údaje získané z analogových vstupu.
Function Generator - generuje prubehy funkcí pro analogové výstupy.
Rate Generator - generuje prubehy funkcí pro cítacové výstupy

Tracer DAQ PRO je vyšší verze TracerDAQ. Porovnání nekterých vlastností Tracer DAQ versus Tracer DAQ PRO je uvedeno v katalogovém listu, viz specifikace PDF

SPECIFIKACE:

A/D prevodník
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)
Typ A/D prevodníku: 24 bitový sigma delta
Rychlost A/D prevodu: 3750 vzorku/sekundu (S/s), 2000 S/s, 1000 S/s, 500 S/s, 100 S/s, 60 S/s, 50 S/s, 25 S/s, 10 S/s, 5 S/s, 2.5 S/s.

A/D rychlost prístupu do pameti host pocítace

Izolace vstupu: 500 Vss min mezi procesním zapojením a USB sbernicí
Potlacení rušení: termoclánkový režim 110 dB; napetový režim 90 dB

Analogové vstupy

(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Pocet kanálu: 16 diferenciálních/ 32 jednoduchých (termoclánky vyžadují diferenciální režim) na OMB-DAQ-2416 nebo OMB-DAQ-2416-4AO. Rozširující modul OMB-AI-EXP32 je kanálový multiplexer pridávající dodatecných 16 diferenciálních/32 jednoduchých kanálu.
Maximální vstupní napetí: +-30 V (pri zap. napájení), +-10 V (pri vyp. napájení)
Vstupní impedance: 2 GOhmy (pri zap. napájení), 390 Ohmu (pri vyp. napájení)
Svodový proud vstupu: +-10.6 nA (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); +-20 nA (OMB-AI-EXP32); +-1uA max. pro vst. napetí > +-30 V
Vstupní kapacita: 590 pF
Mezikanálový útlum: 100 dB mezi sousedícími kanály
Rada kanálového zesílení: až 64 hodnot, softwarem konfigurovatelný kanál a rozsah.
Doba nábehu: 45 minut max. (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 15 minut max (OMB-AI-EXP32)
Detekce rozpojeného (prerušeného) termoclánku: automaticky povolena jakmile je kanál konfigurován pro termoclánkový snímac.
Presnost kompenzace teploty studených koncu: +-0.15°C typicky (15 až 35 °C); +-0.5 °C max (0 až 55 °C)

Analogový výstup
(pouze OMB-DAQ-2416-4AO)

Pocet kanálu: 4
Rozlišení: 16 bitu
Rozsah: +-10 Vss
Absolutní presnost: +-16.0 LSB
Relativní presnost: +-4.0 LSB
Diferenciální nelinearita: +-0.25 LSB typicky; +-1 LSB max; LSB= nejméne významný bit
Proud: +-3.5 mA max
Zapnutí napájení a reset stav: rozsah vynulován, 0 V +-50mV
Rušení: 30 uV
Doba nastavení: 45 usek
Nezpracovatelná rychlost: 1.0 V/usek
Pruchodnost: jednoduchý kanál 1000 vzorku/sekunda (max. systém. závislost); násobek kanálu 1000 vzorku/sekunda deleno poctem kanálu (max. systém. závislost)

Digitální vstupy
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Pocet digitálních vst./výst.
Kanály: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
Konfigurace: každý DIO bit muže být nezávisle cten z (DIN) nebo zapsán do (DOUT). DIN bity mohou být cteny v libovolném case je-li DOUT aktivní nebo v tretím stavu (trístavová logika).
Napetový rozsah: 0 až 15 Vss
Typ: CMOS (Schmittuv klopný obvod)
Charakteristika: 47 kOhm predradný odpor/odporový delic 27 kOhm
Maximální rozsah vstupního napetí: 0 až 20 Vss max (napájení zap./vyp. relativne k digitální zemi).
Pull-up/Pull-Down (predradný odpor/delic) konfigurace: všechny piny pres individuální odpory 47 kOhm na 5 V (nastaveno výrobcem); delic je k dispozici pri vyjmutí vnitrních propojek.
Prenosová rychlost (mereno software): typicky 500 portu nebo bitu za sekundu
Vstupní horní log. úroven: 1.3 V min., 2.2 V max.
Vstupní spodní log. úroven: 1.5 V max., 0.6 V min
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 0.4 V min., 1.2 V max.

Digitální výstupy
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO, OMB-AI-EXP32)

Pocet digitálních vstup/výst. kanálu: 8 (OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO); 16 (OMB-AI-EXP32)
Konfigurace: každý DIO bit muže být cten nezávisle z (DIN) nebo zapsán do (DOUT). Bity DIN lze císt v libovolném case kdy je DOUT aktivní nebo v tretím stavu.
Charakteristika: 47 kOhm predradný odpor, DMOS tranzistor s otevreným kanálem.
Pull-up konfigurace: všechny piny pripojují individuální 47 kOhm odpory na 5 V (nastaveno výrobcem)
Prenosová rychlost (mereno software): záznam 500 portu nebo jednotlivých bitu za sekundu typicky.
Rozsah výstupního napetí: 0 až 5 V (bez externího predradného odporu, interne prednastaveno 47 kOhm na 5V); 0 až 15V max.
Kanál prerušení napájení: 50 V min
Proud ve stavu vypnutí: 0.1 uA
Odber proudu: 150 mA trvale pres výstupní pin, 150 mA max trvale pro všech osm kanálu
DMOS tranzistor odpor v propustném stavu: 4 Ohmy

Cítace
(OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO)

Pocet kanálu: 2
Rozlišení: 32 bitu
Typ cítace: cítac událostí
Typ vstupu: Schmittuv klopný obvod spouštený nástupní hranou
Cítac rychlostí ctení/záznamu (mereno software): 500 ctení/záznamu za sekundu (systémove závislé)
Charakteristika vstupu: 562 kOhm predradný odpor na 5V, 10 kOhm seriový odpor
Rozsah vstupního napetí: +-15Vmax
Rozsah max. vstupního napetí: +-20V max (napájení zap./vyp.)
Horní úroven vstupu: 1.3V min, 2.2V max.
Spodní úroven vstupu: 1.5V max, 0.6V min
Hystereze Schmittova klopného obvodu: 0.4V min, 1.2V max
Vstupní frekvencní pásmo (-3dB): 1 MHz
Vstupní kapacita: 25 pF
Vstupní svodový proud: +-120 nA
Vstupní frekvence: 1 MHz max
Šírka vysokého impulzu: 500 ns min
Šírka nízkého impulzu: 500 ns min

Všeobecné
OMB-DAQ-2416, OMB-DAQ-2416-4AO

Pamet: EEPROM
Mikroprocesor: jeden 8-bitový RISC s USB interface (neizolovaný); jeden velmi výkonný 16-bitový RISC pro merení (izolovaný)
Napájení: 5V +-5%, 340 mA napájecím zdrojem (OMB-DAQ-2416-ADAP), který je v dodávce
Uživatelské výstupní napetí: 5V, 10 mA max (na pinu 35)
Izolace: 500 Vss min mezi mericím systémem a PC
Typ USB: USB 2.0 (plnerychlostní)
Prístrojová kompatibilita: USB 1.1, USB 2.0
Délka USB kabelu: 5m max
Rozmery: 245d x 145š a 50mm v
Vstupní prípoje: odnímatelná šroubovací svorkovnice pro vodicce prumeru 1,29 až 0,25mm
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 - 90% rel. vlhkost nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 463 gramu

Rozširující modul OMB-AI-EXP32

Uživatelské výstupní napetí: +5V, 10mA max dostupné na pinu 19
Rozmery: 245d x 146š x 50mm v
Vstupní prípoje: odnímatelná šroubovací svorkovnice pro vodice prumeru 1,29 až 0,25mm
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. vlhkost nekondenzující
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 400 gramu
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-DAQ-2416
OMB-DAQ-2416
38,560Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Mnohofunkční vst./výst USB modul sběru dat
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-DAQ-2416-4AO
OMB-DAQ-2416-4AO
45,710Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Mnohofunkční vst./výst USB modul sběru dat se 4 analogovými výstupy
Rozšiřující modul
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-AI-EXP32
OMB-AI-EXP32
22,930Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Rozšiřující modul na 32 diferenciálních / 64 jednoduchých vstupů
Příslušenství
Quick Ship
  
OMB-DAQ-2416-ADAP
1,060Kč
Dostupnost: 6 týdny
 
Náhradní USA střídavý napájecí adaptér
Quick Ship
  
OMB-DAQ-2416-PL-AU
360Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Náhradní australský střídavý napájecí adaptér
Quick Ship
  
OMB-DAQ-2416-PL-EU
360Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Náhradní evropský střídavý napájecí adaptér
Quick Ship
  
OMB-DAQ-2416-PL-UK
360Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
Náhradní UK střídavý napájecí adaptér
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-CA-179-1
OMB-CA-179-1
1,330Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Náhradní USB kabel 1m
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-CA-179-3
OMB-CA-179-3
2,030Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Náhradní USB kabel 3m
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-CA-179-5
OMB-CA-179-5
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Náhradní USB kabel 5m
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-ACC-202
OMB-ACC-202
1,090Kč
Dostupnost: Skladem
 
Souprava k uchycení na DIN lištu
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemOMB-ACC-216
OMB-ACC-216
3,660Kč
Dostupnost: 9 týdny
 
Náhradní souprava 6ks svorkovnic
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
7,750Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
TracerDAQ Pro software
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: Součásti dodávky je síťový zdroj, 2m USB kabel, sada mezinárodních adaptéru pro napájecí zdroj (Australian, European, UK), příručka rychlý start, software, a originální operátorský manuál na CD
Příklad objednávání: (1) OMB-DAQ-2416-4AO Multifunkční I/O USB modul pro sběr dat s 4 analogovými výstupy, 45,710Kč

Manuály k zařízením:

Stáhnout OMB-DAQ-2416 and OMB-USB Series - Software User's Guide
Stáhnout OMB-DAQ-2416 Series - General Guide to Signal Connections
Stáhnout OMB-DAQ-2416 Series Software - Univ Library Redistribution Guide