Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Velmi výkonný modulární systém sběru dat

iNET-400

Velmi výkonný modulární systém sběru dat | iNET-400

Velmi výkonný modulární systém sběru dat

16,950Kč iNET-400

CE
  • Přímé připojení termočlánků, odporových teploměrů, termistorů, tenzometrů, vážních čidel, akcelerometrů, odporových, napěťových a proudových signálů
  • Rozšiřitelný na více jak 1000 kanálů
  • Analogové a digitální vstupy a výstupy
  • Zdarma dostupný software instruNet World
  • Kompatibilita s 32-bit a 64-bit systémy Windows XP SP2, Vista, 7
  • Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
  • Vzorkuje jakoukoliv kombinaci kanálů rychlostí 166 000 vzorků za vteřinu (v souhrnu)
  • Každý kanál má samostatně programovatelné analogové filtry, integrační konstantu, napěťový rozsah a vzorkovací frekvenci
  • Programovatelné digitální filtry na včech kanálech (LP, HP, BP, BS)
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

iNET-400 je cenove dostupný box pro merící karty systému iNET, který se propojuje s Windows PC pomocí rychlého rozhraní USB 2.0. Výhodou tohoto rešení je možnost vybrat si dle potreby aplikace I/O moduly pro instalaci do boxu a vytvorit si takto vlastní merící systém. Instrunet box má typicky jeden A/D merící modul a ostatní moduly zajištují zpracování signálu. Zpracované analogové signály jsou smerovány do A/D modulu pomocí základové desky. Toto je dramatický rozdíl oproti srovnatelným systémum, které mají A/D merící elektroniku umístenou na každém modulu.

Výhoda iNET-400 topologie je cena. Po instalaci prvního modulu je pridání dalších kanálu systému iNET-400 cenove velmi výhodné. Merící moduly mají univerzální vstupy, takže je možno ke každému kanálu systému pripojit termoclánek, termistor, odporový teplomer, tenzometr, vážní cidlo, akcelerometr, cítac/casovac, odporový, napetový nebo proudový signál. Absolutní presnosti pro všechny typy uvedených senzoru jsou specifikovány. V nekterých prípadech je potreba použít vnejší paralelní odpor – bocník (shunt). Výhodou univerzálních vstupu je výhodný pomer ceny na kanál.

Cenove výhodný box s 4/8/12 nebo 16 sloty
Základní jednotka iNET-400 poskytuje 4 sloty pro merící moduly. Jednotky iNET-400 lze dále spojovat do vetších celku pro vytvorení boxu s 8, 12 nebo 16 sloty. Pro mnoho aplikací je však dostatecný pocet 4 slotu základní jednotky iNET-400.

Box iNET-400 má rozmery 15 x 11 x 14 cm. Jednotlivé sloty jsou císlovány postupne zleva #1, #2, #3 atd. Rozširující karty se vkládají do techto slotu a  jsou zajišteny pomocí šroubku v horní a spodní cásti. Slot císlo #1 má speciální urcení a je použit pro komunikacní  interfejs s PC, který má oznacení iNET-410. Komunikacní interfejs je dále propojen pomocí kabelu DB25 s iNET radicem. Dále je pripojen iNET-300 napájecí kabel , který rozvádí napájení z napájecího zdroje iNET-312-8 k interfejs karte iNET-410 ve slotu #1, který odbocuje prípoje napájení k základové desce (tj. základní deska na zadní strane boxu, která se pripojuje ke všem kartám).
Jestliže se má merit analogové napetí, potrebuje  box iNET-400 nejméne jednu kartu iNET-430 A/D.
iNET-430 obsahuje A/D prevodník a slouží tomuto úcelu. Karty iNET-420 a iNET-423 obsahují ruzné obvody pro unifikaci signálu a spojují signály základovou deskou k jejich merení v iNET-430. To se deje automaticky a nevyžaduje se žádná úcast programu, pouze vsunutí karty do slotu a pripojení uživatelských signálu ke konektorum na celním panelu karet.

Karta iNET-240 instruNet DSP
Každá sít instruNet  je rízena radicem na karte instruNet DSP, která se pripojuje k pocítaci s Microsoft Windows. iNET-240 se pripojuje k volnému vysokorychlostnímu USB 2.0 portu (vyžaduje se Windows XP SP2 nebo vyšší). Každý radic je sám nezávislý pocítac, ve kterém je použit plne výkonný 32-bitový DSP procesor a  spolu s vlastní RAM rídí všechny aspekty sberu dat ve své datové síti. Všechny úlohy jsou rešeny v tomto procesoru a host-nadrazený pocítac tak není takovou prací v reálném case zatežován. Prostor umožnuje vestavbu 1 až 4 radicu, pricemž každý z nich pracuje nezávisle.

Spojuje až 8 iNET boxu
Každá sít instruNet podporuje až 8 iNET-400 boxu.

Sít instruNet
Tyto prístroje jsou spojeny do retezcové sestavy a tvorí tak sít. Každá sít muže být dlouhá až 300 metru. Všechny tyto síte jsou vybaveny na vzdáleném konci terminátorem a instruNet radicem na konci bližším. Tímto je instruNet cenove výhodným zpusobem pro vytvorení mnoha kanálového systému sberu dat s vysokou škálovatelností a vysokou rychlostí.

Software instruNet verze 3.0 a vyšší vyžaduje operacní systém Windows XP/Vista/7/8/10, pocítac s nejméne 256MB pameti RAM a nejméne 256MB volné kapacity disku. USB radic iNET-240 vyžaduje 32 bitová nebo 64 bitová Windows XP SP2 nebo vyšší. Software instruNet verze 3.0 a vyšší není kompatibilní s Linuxem, Windows 95/98/Me/Nt/2K a pocítaci Apple Macintosh.

Komunikacní karta iNET-410
Komunikacní karta iNET-410 spojuje box iNET-400 pomocí radice instruNET iNET-240 USB s Windows pocítacem. iNET-410 se zasouvá do prvního slotu zleva (slot #1) v boxu iNET-400. Jeden, pouze jeden iNET-410  je potreba pro box iNET-400, když pracuje s radici instruNet. iNET-410 provádí následující cinnosti:
- dva konektory DB25 umožnují  retezit boxy iNET-400 k jedné karte radice instruNet
- cervená signálka na celním panelu signalizuje prítomnost napájení 5V, 12V a -12V.
- zelená signálka na celním panelu bliká když popcítac komunikuje s boxem.
- v dodávce je zahrnut 3m dlouhý kabel zakoncený konektory DB25 zástrcka/zásuvka (samecek/samicka).

Analogový I/O modul iNET-420
iNET-420 poskytuje 20 jednoduchých / 10 diferenciálních napetových vstupu, 4 univerzální digitální I/O (20mA s napájením -10 až 30V) a k merení napetí vyžaduje modul iNET-430 A/D . iNET-423 se pripojuje prímo ke vstupum napetovým, termoclánkum, termistorum, odporovým teplomerum, silovým snímacum, tenzometrum, potenciometrum, proudovým a odporovým. Každý vstup kanálu prochází vlastním zesilovacem, u kterého lze softwarem zvolit zisk od 1 do 64 a doplnkove filtr jako dolnofrekvencní propust.

A/D vstupní digitální modul iNET430
iNET-430 poskytuje 16 jednoduchých/8 diferenciálních vstupních napetových kanálu s 16 bitovým A/D prevodníkem, 2 precizní analogové napetové výstupy (±10V, 14 bitový D/A prevodník), 2 analogové napetové výstupy (0 až 10V výstup, 8 bitový D/A prevodník) a 4 univerzální digitální I/O (20mA , s napájením -10 až 30V). K iNET-430 se prímo pripojují vstupy napetové, termoclánkové, termistorové, odporové teplomery, snímace síly, tenzometry, potenciometry, proudové signály a odporové snímace.

Digitální modul I/O (vst/výst) iNET-460
iNET-460 poskytuje 12 univerzálních digitálních I/O (200mA, s napájením-10 až 30V) a 16 digitálních I/O (200mA, s napájením  -10 až 30V).
Karty NET-400 instaluje konecný uživatel do boxu instruNet, který má šírku 4, 8, 12 nebo 16 slotu. Každá kartamá rozmery 13 x 2,5 x 13 cm. Níže je uveden seznam dostupných karet .
Císlo
modelu
Napetový vstup Napetový výstup Digitální I/O
Pocet kanálu Rozsah Low Pass
(KHz)
Pocet kanálu Rozsah Pocet kanálu mA
Sink
iNET-420 20SE/10DI ±10V..
±20mV4 20
iNET-423 6DI ±5V..
±5mV
0.006,4

4 20
iNET-430 16SE/8DI ±10V..
±10mV

2
2
±10V..
0-10V
4 20
iNET-460

12
16
20
200
iNET-410  iNET-410 spojuje box a windows pocítac pres radic instruNet.


Následující tabulka ukazuje maximální souhrnnou vzorkovací rychlost pro radic iNET-240 USB pripojený k boxu iNET-400. K výpoctu rychlosti vzorkování pro každý kanál podelte uvedenou rychlost poctem pripojených kanálu k iNET-240. Napr. je-li max. souhrnná vzorkovací rychlost 166Kvzorku/sekundu/radic a digitalizujete 4 kanály, potom byste mohli prevod do digitální formy na každém kanále provádet rychlostí 41Kvzorku/sekundu /kanál. Ke zvýšení celkové pruchodnosti systému lze k pocítaci pripojit až 4 radice iNET-240.
Max. souhrnná vzorkovací rychlost radice (K vzorku/sekundu/radic)
Císlo modelu rozsah ±10V rozsah ±5V rozsah ±1.2V ±10mV..
rozsah ±80mV
iNET-430 166 166 129 1.4
iNET-430 90 90 83 1.4
iNET-423 113 113 98 68


Tabulka pripojení snímace
Níže uvedená tabulka ukazuje, které snímace lze pripojit k jednotlivým hardware produktum. Pocty v tabulce znamenají pocet kanálu. Vnejší paralelní odpor (bocní=shunt) vyžadují následující snímace: odporové teplomer, termistor, merení odporu, merení proudu, 1/4 tenzometrický mustek  a 1/2 tenzometrický mustek. Pro termoclánky je potreba spojovací box iNET-510 pripojený ke karte iNET-400.
Císlo modelu Napetí Proud Odpor Termistor Odporový teplomer Termoclánek Vážní cidlo Akcelerometr Tenzometr
iNET-420 20SE/10DI 10 10 10 10 10 10 10
iNET-423 6DI 6 6 6 6 6 6 6 6
iNET-430 16SE/8DI 8 8 8 8 8 8 8SPECIFIKACE:

iNET-400
Pocet slotu: každý iNET-400 lze obsadit až 4 kartami. Moduly iNET-400 se mohou spojovat bok po boku a lze tak vytváret systém s 8, 12 nebo 16 sloty.
Materiál: aluminiová konstrukce
Rozmery: 15 h x 11 š x 14 cm v
Montáž: místo na stole s upevnením na lištu DIN, 19“ rack nebo montáž na stenu

Analogové vstupy
pocet kanálu:
iNET-420: 20 jednoduchých vstupu (SE)/10 diferenciálních(DI)
iNET-423: 6 diferenciálních (DI)
iNET-430: 16 jednoduchých vstupu (SE)/ 8 diferenciálních (DI)
A/D prevodník: 16 bitový (pouze iNET-430)
Napetí: viz presnost napetí/ prehled rozsahu (v PDF)
Termoclánek: J/K/T/E/R/S/B/N/C/G/D
Termistor: 2252 Ohmu (Omega série 44000)
Odporový teplomer:  100 Ohmu, 500 Ohmu, 1k Ohm (platinové)
Snímac síly: 10kg, 25kg, 100kg, 250kg, 1000kg, 5000kg
Mech.  napetí: 350 Ohmu (1/4 mustek, polovicní mustek nebo plný mustek), 1k Ohm (1/4 mustek)
Potenciometr: 10k Ohmu, 50k Ohmu
Proud: ±80uA, ±120uA, ±500uA, ±600uA, ±800uA, ±1,2mA, ±2,5mA, ±12mA, ±24mA, 0až 24mA
Odpor: 0 až 33 ohmu, 0 až 100 Ohmu, 0 až 330 Ohmu, 0 až 1k Ohm, 0 až 3300 Ohmu, 0 až 10k Ohmu
Napetový mód: ±10Vss (iNET-420 a iNET-430), ±5Vss (iNET-423
Preslechy: <-80dB typicky
Vstupní impedance: 100M Ohmu

iNET-430 precizní analogové napetové výstupy
Pocet kanálu: 2
Rozlišení: 14 bitu
Rozsah: ±10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Analogové napetové výstupy iNET-430
Pocet kanálu: 2
Rozlišení: 8 bitu
Rozsah 0 až 10,1V
Proudové zatížení výstupu: ±4mA

Digitální I/O
(iNET-420/423/430)
Pocet kanálu: 4 univerzální digitální I/O (20mA , napájení -10 až 30V)
Pracovní napetí: -10 až 30Vss
Vst. napetí logické nuly: -10 až 0,65V
Proud vstupu pri log.0:  ampéry=(4,5V-Vin)/3900
Vst. napetí logické jednicky: 2,1 až 30Vss
Proud vstupu pri log.1: <1,4mA
Výst. napetí logické nuly: <0,8V pri <5mA; <2V pri <20mA
Napetí výstupu pri logické 1: 3,9 až 4,5V
Výstupní proud pri log.1: viz vstup. proud log.1
Zátežový odpor: 3,9k Ohmu ±10%
Vstupní Schmittuv klopný obvod: ano

Prostredí
Pracovní podmínky: 1 až 45°C, rel. vlhkost <90%
Skladovací teplota: -20 až 70°C

Napájení
Požadavek: +5Vss, požaduje se ±12Vss (napájeno z iNET-312-8)
Dostupné uživateli: 3,3Vss, 5Vss, ±12Vss
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Základní sady měřícího systému iNET
Quick Ship
  
iNET-555-EU
47,850Kč
Dostupnost: Skladem
 
startovací sada systému iNET, evropská verze, obsahuje iNET-240, 430, 510, 400, 410, 312, software instruNet World, potřebné kabely a příslušenství
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-555
iNET-555
47,850Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
startovací sada systému iNET, US verze, obsahuje iNET-240, 430, 510, 400, 410, 312, software instruNet World, potřebné kabely a příslušenství
Měřící karty
Quick Ship
  
iNET-410
10,140Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
komunikační interfejs mezi řadičem iNET-240 a boxem iNET-400
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-420
iNET-420
14,460Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
20 jednoduchých / 10 diferenciálních napěťových vstupů, multiplexer, 4 digitální I/O
Quick Ship
  
iNET-423
20,430Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
6 diferenciálních napěťových vstupů, zesilovač, filtr, 4 digitální I/O
Quick Ship
  
iNET-430
20,430Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
16-bit A/D, 16 jednoduchých / 8 diferenciálních napěťových vstupů, multiplexer, 4 napěťové výstupy, 4 digitální I/O
Quick Ship
  
iNET-460
13,460Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
28 digitálních I/O
Rozšiřující box
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-400
iNET-400
16,950Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
box pro rozšiřující karty iNET-410/420/423/430/460, 4 volné sloty, dále rozšiřitelný
Příslušenství
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-510
iNET-510
3,110Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
připojovací svorkovnice, šroubovací terminály
Quick Ship
  
iNET-511
5,790Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
připojovací svorkovnice, BNC konektory
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-512
iNET-512
5,190Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
připojovací svorkovnice pro tenzometry, šroubovací terminály (není určena pro termočlánky)
Quick Ship
  
iNET-HD44MF-3M
2,050Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
kabelHd44m na Hd44f, 26AWG, délka 3m
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-330
iNET-330
13,790Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
optický izolátor mezi řadič iNET-240 a zařízení (zajišťuje galvanické oddělení)
Quick Ship
  
iNET-530
3,860Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
nástěnný a DIN montážní kit pro jeden box iNET-400
Řadič
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-240
iNET-240
13,460Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
instrunet řadič včetně terminátoru a software InstruNet World na CD (vyžaduje napájecí zdroj iNET-312-8)
Napájecí zdroj
Quick Ship
  
iNET-312-8EU
5,850Kč
Dostupnost: 6 týdny
 
napájecí zdroj, evropská verze, 110/220Vac (obsahuje iNET-300 napájecí adaptér)
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-312-8
iNET-312-8
5,850Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
napájecí zdroj, US verze, 110/220Vac (obsahuje iNET-300 napájecí adaptér)
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-300
iNET-300
2,110Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
napájecí adaptér pro zdroj iNET-312
Software
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS
9,750Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
software instruNet World Plus (iW+)
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemiNET-380
iNET-380
6,620Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
LabVIEW ovladače (LabVIEW verze 4 a vyšší, verze Windows minimálně XP a vyšší)
Precizní shunt rezistory
Quick Ship
  
iNET-R-33
2,660Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
přesné shunt rezistory 33 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-120
2,760Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
přesné shunt rezistory 120 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-350
2,760Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
přesné shunt rezistory 350 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-1K
2,760Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
přesné shunt rezistory 1000 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-3300
2,760Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
přesné shunt rezistory 3300 Ohmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-10K
2,760Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
přesné shunt rezistory 10 kOhmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Quick Ship
  
iNET-R-33K
2,760Kč
Dostupnost: 4 týdny
 
přesné shunt rezistory 33 kOhmů, 8ks, přesnost 0,05%, drift 5 ppm/°C
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je CD se softwarem instruNet World a originální uživatelská příručka
Příklad objednávání: (1) INET-555-EU kompletní startovací sada systému iNET (obsahuje iNET-240, iNET-430, iNET-510, iNET-400, iNET-410 a iNET-312-8EU), 47,850Kč