Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

Omezení používání nebezpečných látek (RoHS 2)


Restrikce 2011/65/EU (RoHS2) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních vešla v platnost 2. ledna 2013. V souladu s RoHS2, se směrnice RoHS nyní vztahuje na produkty dříve vyloučené, elektrické a elektronické zařízení (EEE) kategorií 8 a 9 (zdravotnické prostředky, monitorovací a kontrolní přístroje). Avšak RoHS2 pracuje se stejnými nebezpečnými látkami a stejnými maximálními koncentračními limity, jaké jsou uváděny u původní směrnice RoHS1 2002/95/ES. Proto jsou všechny výrobky, které byly v souladu se směrnicí RoHS1 i nadále v souladu se směrnicí RoHS2.

Stejně jako RoHS1, které směřuje ke zlepšení kvality životního prostředí, také RoHS2 omezuje používání těchto nebezpečných šesti látek (čtyř těžkých kovů a dvou bromovaných zpomalovačů hoření) v elektronických zařízeních ve státech Evropské unie.

1.Olovo (Pb)0.1%
2.Rtuť (Hg)0.1%
3.Kadmium (Cd)0.01%
4.Šestimocný chrom (Cr VI)0.1%
5.Polybromované bifenyly (PBB)0.1%
6.Polybromovaný difenylether (PBDE)0.1%


Společnost Omega Engineering Inc. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí a proto jsme odhodláni stále naplňovat požadavky RoHS2 směrnice, neustálou a pečlivou kontrolou naší široké nabídky měřících zařízení v oboru teploty, tlaku, průtoku, pH, topných sytémů a sběru dat.

Stav souladu s RoHS2 pro daný model, lze ověřit také na stránkách OMEGA, zapsáním čísla modelu do textového pole níže. Prosím sledujte naše stránky opakovaně pro zjištění aktuálního stavu. Stále pracujeme na ověřování stavu RoHS2 a snažíme se informace udržovat co nejaktuálnější.


: